Skolestart og vennskap. Sanger og regler. Første dag i første klasse. Smil, trall og vær glad. Onsdag Torsdag Fredag Velkommen til skolen. Vi forteller fra ferien. Samarbeidsaktivitet. Skolestart – tankekart. Vi studerer leseboka. Fellessamling på salen. Førsteklassingene ønskes velkommen.ønske seg bedre vennskap med andre barn. Aldersrene grupper gir også mulighet til flere og bedre tilpassede vennskap på tvers av alder, og at barn godt kan strekke seg etter eldre barn, eller lære å ta aktivt bruk av tankekart og språkesker med konkreter. • Lese for alle hver dag. • Personalet skal stille åpne spørsmål  Filosoferinger rundt temaet vennskap startet høsten 2016. Ungene snakket mye om å være en venn, å ha en venn og å være uvenner. Ungene hadde mange tanker og følelser omkring temaet.. Vi tok i bruk tankekart for å visualisere og sortere ungenes tanker. «Hva kan venner gjøre sammen», er temaet for dette  heiratsmarkt süddeutsche zeitung Vennskap tankekart Det skjer gjennom kommunikasjon mellom barn-voksne, barn-barn, voksne-voksne og via det non verbale språket som vi har. Fokuset i år har vært på vennskap og demokrati og i den forbindelse har vi tatt i bruk mye bøker, bilder, enkle spørsmål tilknyttet til bilder, tankekart, refleksjon. Ungene er velig gode på å reflektere  I Lov om barnehage § 2 står det at barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. I Gjettum barnehage ønsker vi at barna skal utvikle lysten til å lære og å være nysgjerrige på menneskene og verden rundt seg.

I skolesammenheng er duodji/duodje/duedtie samisk. Lokal læreplan kunst og håndverk på Antall uker 3 BLI KJENT VENNSKAP Tankekart Lærebok: Ingen Visuell kommunikasjon Utrykke egne opplevelser gjennom tegning. Eksperimentere med form, farge og rytme. Midtun skoles Læreplan i Kunst og håndverk  krenkelse er, lage et tankekart på tavla. Snakke om de ulike forslagene. Hva kan vi gjøre for å unngå å utvikling: «Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene». «s. 10». Kompetansemål etter. 4.årstrinn i KRLE: • gjengi gjensidighetsregelen og vise evne  e online chat with kristin Vennskap tankekart 2 Skriv en fortelling om vennskap. Husk å bruke mange forskjellige verb i fortellingen din! a) I høydepunktet i fortellingen skal det være sterke følelser i sving. du velger om hovedpersonen i teksten er forelska, sjalu, overrasket, eller om han eller hun opplever en annen sterk følelse. b) Lag et tankekart med oversikt over 8. okt 2015 Kjære venn. Bibelen har rett og slett mange tekster om vennskap. Både for mennesker som levde i ekteskap og de som ikke gjorde det, skriver Paul Erik Wirgenes. Inspiration Maps er en tankekart-app der du kan legge inn både bilde, video, tekst og tale. Den egner seg for alle Jevnaldrende barn verdsetter vennskap med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), men opplever slike vennskap som annerledes enn andre vennskap. Det er lite forskning om 

opp med minimum 9 idéskisser for en fargecollage. Jeg tok utgangspunkt i tankekartet jeg utarbeidet i 1.2 idéutvikling : Tok få for meg noen av forslagene til idé. Jeg benyttet «Leve»,»Mat»,Kjærlighet»,»Følelser»Vennskap»Lengsel». Med billedekseplene utarbeidet jeg bla disse 4 skissene : januar 23, 2011 Leave a reply Den annen verdenskrig satte på mange måter et skille i Europas historie, og utviklingen etter 1945 var i 40 år karakterisert av en stadig mer markert todeling av Europa. Forsøket på å la krigstidens samarbeid og vennskap fortsette også i gjenoppbyggingsperioden strandet delvis, først og fremst på grunn av motsetningene  6. des 2017 I tillegg utarbeider den enkelte avdeling pedagogiske dokumentasjoner og egne planer/tankekart for kortere og lengre tidsrom for ulike barnegrupper. Disse dokumentene er å anse som et supplement til vennskap, kreativitet og glede. Det å bli trygg på egne følelser, utvikling av empati, å vise omsorg for  contactos palamos une Vennskap tankekart Tankekart. Gjenskaping av tekst: lage våpenskjold. Munnleg vurdering. Eigenvurdering i øktene. 36-38. (uke 37: Manifest for vennskap). Dei som styrer i Noreg. Skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder. Gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og 20. jan 2013 Ungene laget tankekart og klippet og limet Bangladesh sitt flagg. Og slik ser flagget ut. Ellers spiste vi, hadde forskjellige øvelser som viste viktigheten av vennskap, leste litt fra Bibelen, så film fra Mali og til slutt spilte vi litt curling og tegnet. En god start og vi gleder oss allerede til neste gang. Viktig med  6. jan 2013 På førstetrinn lærte elevene å lage tankekart om vennskap på Ipad. Femtetrinn fikk lage e-bøker. – Det er klart at dette gjør det mer spennende enn bare de flate bøkene. Og elevene tar det raskt. De kjenner det igjen fra sin allerede digitale verden. Men det er ikke meningen at dette skal ta over. Læreren 

Barnehage i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.mennesker. Det er vanlig å forklare det som evnen til å skape og opprettholde sosiale forhold og vennskap. Kompetanse = dyktighet. Ferdighet. = å kunne utføre eller gjøre .. Lag tankekart på arket. Skriv «sosial kompetanse = å gjøre andre gode» i midten. • Lag stråler ut til de forskjellige områdene som sosial kompetanse  free dating site in france habitat Vennskap tankekart KRLE: Tankekart om vennskap. KuHa(2t):Male på ulike materiale: Papp og stein. Fellesnorsk: : Bokstaven E i. «Leseboka 1». SaNa: Arbeidsboka s 30. KRLE: DMV kap 5, L 3. Vi kan mange ting. Dei tre siste timane vert det skodespel og aktivitetar med Gaute. Gneis Lekse: LEKSE: Matematikk: TM oppgåveboka s.1. okt 2014 F.N—dagen: Vennskap og å hjelpe andre,. 23. Advent og Jul, Besteforeldredag, Samefolkets .. Det handler om vennskap, om å hjelpe hverandre og om å høre til i en familie. I år vil vi la inntekten gå til barna i nord Irak . Barnas forventninger: Vi lager ”tankekart” sammen. Kommunikasjon, språk og tekst:.

Nytt fra trinnet - Herstad skole

FARGER inspirerer! Hvilken farge liker du best? Farger er også viktige virkemidler og kan ha symbolske betydninger: Orange: Glede, livsglede, aktivitet, vennskap og uro. Gul: Sol, lys, varme og glede, energi, misunnelse, bitterhet og hat. Rød: Kjærlighet, kraft, energi, mot, vilje, krig og revolusjon. Purpur: makt, ære, prakt og  Vennskap tankekart 9. sep 2014 Tankekart om vennskap. Som vanlig var jeg på jobb kl. 08.00 og dagene som lærer går slag i slag, men undervisning, planlegging og samarbeid. Kl. 15.00 forsvant jeg ut døra på jobb med kursen for Evo Nord. På vei ned Tverrforbindelsen så jeg meg rundt og oppdaga liksom plutselig at det var det  Bruk hue Filmar knytt til kampanjen. Dubestemmer Undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft. Redd Barna Nettvettfilmar. Charlis nettips NRK-Super. Serie om nettvett. Kjetil & Kjartan Tips mot mobbing. Fair-play-skolen NFF sine videoar for å fremje fair play i fotball. Vennskap, empati og respekt Videoar 4. apr 2013 Tankekart blir brukt allerede på barnehage, ofte for å organisere og synliggjøre barnas tanker på en enkelt måte. Organiseringer av barnas ideer kan bidra til forståelsen og hjelpe til med hukommelsen. Et eksempel på dette er aktiviteten til Klepp og friluftsbarnehage om vennskap: på dette eksempelet ser 

Leken kan gi barna gode muligheter for å etablere vennskap på tvers av språk, kultur og alder. Det ligg også mye læring i leken Lekevenn, To barn får være inne alene å leke sammen, Etablere vennskap. Skolegrupper. Øve på blyantgrep Lage visuelle tankekart fra bøker de har lest. Gjenfortelle historien ved å  Vennskap tankekart 30. apr 2013 Av og til kan det være i alles interesse at barna får litt hjelp til å finne felles referanser som kan bidra til felles lek og dypere vennskap mellom flere barn. . På en samling ble den voksne enige med barna om at vi skulle lage et tankekart, vi snakket litt om hva et tankekart var og stilte spørsmålet «Hva tenker  Her har han særlig utviklet et godt vennskap et godt vennskap med Morten, Stian og Glenn Robert. Peter er nabo med Glenn Robert, de leker derfor sammen både i friminuttene Lag et tankekart over det du vet om språkutviklingen til en kunstner 2. Hvordan kan Monica og Peter stimulere språkutviklingen i landet vårt? 3.vennskap. Lag eit tankekart i skriveboka di om dette emnet: Mine fritidssyslar. ☺ - boka: Skriv og lær orda. Skriv så fint du kan. Engelsk lesing. Read p. 21, Quest. Les høgt på engelsk 3 gonger og oversett til norsk. Øv på glosene til fredag. Du skal kunne skrive dei. (alle glosene). Gloseprøve (alle glosene). Engelsk skriving.

23. sep 2011 arbeider med tankekart og VØL-skjema gjennom oppg. 2 og 3 s.46. Me les roman. Hugs konkurransen!! Me jobbar med teksten: Lofoten på ark. Heime: når det gjeld krav til vennskap. Heime: Les s. 26 – 31 heima og noter viktige stikkord for deg sjølv. Gjer oppgåve 1 og 2 s. 31. Musikk. Mål:. Kunna  Vennskap tankekart Mangfold og gjensidig respekt. S. 8. Lek og vennskap s. 9. Læring og danning s. 10. Trivsel – fravær av mobbing/krenkelser s. 11. Livsmestring og helse s. 12. Barns medvirkning s. 13 Barnehagen skal bidra til at barna får en barndom preget av TRIVSEL, VENNSKAP OG LEK. .. barna bruker tankekart som metode ved  Aktiviteter:Språkleker(Språksprell,Snakkepakken, Tankekart ,Rim og reglesamlinger). Bibliotekbesøk,Lydbøker, Høytlesning og Lydlotto,Språksamlinger. Koret er også en arena hvor språk er i lærer tekster,rim,takt,og rytmer.Røverklubber har korøvelse hver mandag. Vennskap og Samarbeid vil også være i fokus i vennskap som Karsten og Petra har, men ønsket er at bøkene vil skape håp, drømmer og lengsler.» Vennlig . Elevenes arbeid og refleksjoner rundt temaene vennskap, trygghet, ensomhet og miljø vil være verdi- og . Oppgave A: er å tegne et tankekart, slik at det er å finne enkeltord som er hovedformål. Oppgave B: er å 

Vennskap. - Løgn. Høy måloppnåelse: Eleven kan føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Eleven kan gjengi gjensidighetsregelen og vise evne til å gjøre bruk av den i praksis. Eleven kan samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis. Læringsstrategier: Samtale; Tankekart  Vennskap tankekart Vi lager tankekart, skriver faktasetninger og jobber med Powerpoint på data. Elevene lager Målet for denne uken er å medvirke til økt fokus på vennskap, glede, humor og kommunikasjon. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. Voksne i skole og hjem 

Download past episodes or subscribe to future episodes of Sommervikarene by Sommervikarene for free. Vennskap tankekart Maximus: I dag har me snakka om vennskap. Laga tankekart og skrevet gode ting om kvarandre på et hjerte. Alle hadde mykje fine ting å sei om kvarandre, ART: November VENNSKAP M ART: November VENNSKAP Mål: Kunne ta vare på og utvikle nye vennskap Være en god venn: Prøve.de lager en «vennesirkel» (tankekart) om hva det vil si å være en god venn. Man skriver opp punkt inne i en ring som er laget som et armbånd. (Katarina & June). • Lage vennskapsarmbånd i grupper på hver avdeling som en formingsaktivitet. Barna lager armbånd til seg selv. Armbåndet skal symbolisere vennskap og de 

Kjære venn - Vårt Land

Hva er læring og hukommelse; Getting Things Done – en metode for økt effektivitet i skolehverdagen; Bruk av videosnutter i undervisningen; Podcast - som introduksjon og repetisjonsverktøy; Produksjon av tankekart og tidslinjer; Digital kildekritikk - for økt refleksjon; Blogging - som diskusjon mellom elever; OneNote - til  Vennskap tankekart tankekart. • sammendrag. – Vurdere egne og andres tekster. Arbeidsbok til Lesebok 7 pluss, s. 2–9. Kopiark 55, 56. 3 Skriv bedre. (Språkbok 7, s. 58–85). s. 56, Lære . foran og etter forklarende tillegg. Arbeidsbok til Språkbok 7, s. 54–58. Kopiark 34. 3 Venn og uvenn. (Lesebok 7 pluss, s. 108–129). – Tidlige vennskap. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Kunne ordne tanker og meningsytringer ved hjelp av tankekart. Vite hva kontraster er. Kunne uttykke egne følelser og meninger rundt temaet vennskap og uvennskap. Tankekart –. Bildestudie. Mime og dramatisere.1.0 INNLEDNING. I virksomhetsplanen vår, tidligere årsplan, har vi et satsingsområde på språk og lek. Å støtte barns utvikling av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver. Barnehagen skal gi alle barna varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk.

Lag et tankekart, og trekk linjer med sir- kler ut fra den midterste sirkelen, som vist på figuren over, der du .. Vennskap Nord/Sør. Fred og konflikt. Changemaker. CISV. Internasjonal Dugnad. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF). International Peace Bureau (IPB). Nansen dialognettverk. Nei til Atomvåpen (NTA). Vennskap tankekart 12. jan 2017 Elevene har jobbet på ulike måter: vi startet med å lage et felles tankekart over hva elevene kunne om skjelettet fra før, deretter utforsket elevene egen kropp for å finne ut hvor skjelettet er før vi snakket om hvorfor skjelettet er bygd opp som det er. Elevene har sett episoden om skjelettet fra Den magiske  28. feb 2017 Kjære foreldre. I den offentlige debatten stilles for tiden spørsmålet om hva som er galt med norskfaget. NRK ytring inviterte til folkemøte i parkteateret, der kunnskapsministeren Røe Isaksen, skoleforskeren Blikstad Balas og læreren Svensøy, debatterte med NRKs litteraturkritiker Knut Hoem, forfatteren 15. jan 2016 “Nå må vi snart sove ute, hvis ikke er ikke dette en ekspedisjon – bare en hyttetur.” — Frøy, etter 3 døgn i Skåbu. I dag skal vi ha snøballkrig istedenfor kanonballturnering i forbindelse med vennskapsuka de har på skolen. Vi har også laget et stort tankekart og bygget lego om vennskap.

I denne uka blir vi å jobbe mye med vennskap slik at Nidal føler seg velkommen og inkludert. Høsttakkefest i Dyrøy kirke på fredag Vi lager egne dikt om høsten. Skriv et dikt hjemme. Onsdag. Sammensatte ord. Les noen sider i låneboka di. Torsdag. Tankekart. Språkboka s 27 – les godt. Fredag. Oppsummering av uka. Vennskap tankekart Vi ønsker stor fleksibilitet i gruppene, og bruker smågrupper også på tvers av alder, vennskap og interesser. Vi har matterom, snekkerrom og grillhytte. I år vil de ulike grup- pene nede ha faste dager i grillhytta, som også medfører dy- reansvar. Vi har ukentlig turer til bassenget på Rødsmyra, og til gymsalen på Floren skole.Til talen vil jeg anbefale at du setter deg ned med et hvitt ark (uten linjer) og lager tankekart. Sett navnet på bruden i midten, og så egenskaper hun har, historier du kommer på (gjerne En morsom historie fra deres vennskap. Noen gode egenskaper bruden har, evt hvor flott det er at hun ble sammen med 

15. mai 2017 ”Ta frem et blant ark, tegn en sirkel midt på, skriv verb i midten og lag et tankekart ut fra det. Så tar vi det sammen på tavla etterpå.” Høres kjent ut? Det er fordi det ikke er så dumt. Tankekart ser ikke alltid så ryddige ut, men det er en god måte å strukturere tankene og skjønne hva en faktisk kan – og hva en  Vennskap tankekart I skolegården er det satt opp et fargerikt skilt hvor vennskap er skrevet på 30 språk. 27 av disse Pilene viser til hele skolen og det er vennskap på hele skolen! Snart skal det for Elevene er raske til å finne frem læringsbrettene sine og ved hjelp av appen Kidspiration er de umiddelbart i gang med å lage tankekart. Appen  Lage​​felles​​kriterier​​til skrivedag. ○. Starte​​på​​tankekart​​med tema:​​vennskap. ○. Skrivedag​​-​​Tema:​​vennskap. ○. Odd​​er​​et​​egg. ○. Tankekart. ○. Skrive​​på lærerstasjon. ○. Chromebook. ○. Spill. ○. Kryssord/les​​og​​løs/Zeppelin. OSB​​side​​6​​og​​7.26-31 og lag eit tankekart med Jødedom i midten. . Finn betydninga av orda på begrepslista på s. Samfunnsfag: Repeter side 19-24, lag tankekart eller skriv samandrag frå teksten. Matematikk: Oppgåveboka. Raud s. 78 Gul s. 83 Blå OLWEUS-tema for denne bolken: Vennskap. Håvard: @ 

11. mar 2015 Så kom dagen der jeg fikk min første utfordring på Instagram! Tenkte det er mye festligere å ta det her, så la meg servere dere 20 fakta om meg selv. 1. Min største uvane er at jeg biter meg i leppa når jeg tenker eller kjeder meg. 2. Jeg tok mine første skritt ombord i en båt. Vennskap tankekart Lokal læreplan kunst og håndverk på Antall uker 4 HØSTEN/ VENNSKAP Lærebok: Ingen Visuell kommunikasjon Utrykke egne opplevelser gjennom 5 5 KUNST/ EVENTYR Tankekart om leirefiguren Kunst / Design Samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som  Kunne gjenfortelle sentrale lignelser fra. Jesu liv og virke. - Kunne navnet på noen av Jesu disipler. - Fortelle om hvordan Jesus valgte ut noen av disiplene. - Forklare hva helbredelse og tilgivelse betyr. - Fortelle om de mest sentrale hendelsene som ledet til Jesu korsfestelse. - Kunne fortelle om navnene på påskedagene.TVERRFAGLIG TEMA: Vennskap. FAG. KOMPETANSEMÅL FRA. LÆREPLANEN. Eleven skal kunne… LOKALE LÆRINGSMÅL. Eleven skal kunne… 3. bruke et tankekart som grunnlag for å skrive en tekst. 4. bruke nøkkelord/styrkenotat som grunnlag for å skrive en tekst. 4 (+) lage og bruke hensiktsmessige notattyper 

7. des 2015 Jeg stilte spørsmålene til klassen og de kom med mange forslag som jeg skrev på tavlen i et tankekart. Det er en god måte å snakke om sosiale ferdigheter og øve på de, men aller viktigst øve på å se det beste i andre. Forslagene fra elevene var: • Hjelpe hverandre • Si hei til hverandre hver morgen Vennskap tankekart bruke). NORSK. ”voksne skaper vennskap”. - Samarbeide- og utarbeide tankekart med læringspartner om bildet. - Skrive tekst ut i fra bilde til tema mobbing. Samtale med læringspartner med utgangspunkt i et bilde: ”Hva skjer her?” Lage tankekart. Skrive hver sin tekst med utgangspunkt i samtalen med læringspartner.Boka Marie og de viktige tingene handler om vennskap på tvers av generasjoner, Elevene snakket sammen i pargrupper og laget tankekart sammen. laget felles tankekart. Gjennom å vise fargerike bilder på overhead, spille rolig musikk før, imellom og etter arbeidsøktene og ha et bevisst stemmebruk, ble elevene 

Vennskap tankekart ikke minst nye vennskap. Tilvenning er en lang prosess og enkelte barn trenger litt lengre tid til å bli kjent med nye barn og voksne. Velkommen til De benyttet seg av et tankekart – hvor de skrev ned det barna ønsket på en slik dag. Sjørøvere spiser bl.a. sjørøvergrøt m/ eple, pære, sukker, kanel, smør, maurer i grøten og  15. mai 2011 I slike tankekart kan jeg notere mye raskere og mer oversiktlig enn om jeg bare skulle skrevet notater. Jeg får oversikt over de Når jeg har laget tankekart, leser jeg stoffet på nytt, og kan hekte alt på de ulike knaggene i kartet. Når jeg husker Dessuten får mange jobb gjennom kjennskap og vennskap.3. apr 2013 Tankekart. venner ensomhet. Tekstboka side 220 og 221, arbeidsboka side 190, oppgave 2. Hensikt. Å gjennomføre en idémyldring. Å bruke og øve vokabular. Å kunne diskutere. Å kunne dele erfaringer. La elevene reflektere over de to begrepene venner og ensomhet. Samtal om konkreter og abstrakter.

Web 2.0 Utfordringer og muligheter - Tankekart - Mindomo

Trivsel, vennskap, medvirkning. Tankekart. Observasjon av trivsel og vennskap. Foreldrene Gjennom hele året. Innholdet i årsplanen ,trivsel og vennskap. Foreldremøter, daglig kontakt, samtaler og brukerundersøkelse. Personalet Gjennom hele året. Innholdet i årsplanen. Planleggingsdager, personal- og avdelingsmøter. Vennskap tankekart Skjønnlitterære tekster og faktatekster. Numbers 1-20. Have – has. Blomsterplanter. Frø, frukt. Bladfelling. Etikk: Høflighet. Vennlighet. Vennskap. Å ta hensyn ulik skriftstørrelse. - ulike farger. - å sette inn bilder. Å bruke tankekart. Å lese tabeller. Lese faktatekster og bruke teknikkene vi har lært. Skjelettet. Fordøyelsen. 47. Vi har laga tankekart om kva ein venn er. Dette finn de på heimesida under Hare. Månaden som kjem. I veke 36 er det nasjonalt fokus på vennskap og vi har vennskapsveke. Vi les, har samtalar og aktivitetar som bygger opp om godt vennskap. 5. september har vi miljødag. Vi ryddar og ordnar ute og inne i barnehagen. for hjemmeleksa: Tankekart eller Hvem, Hva og Hvor, som planleggingsverktøy Teksten skal ha en innledning. Hoveddel og avslutning Bruk det du har lært om en god begynnelse og høydepunkt Husk passende overskrift Oppgaven: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap.

Vennskap tankekart lese en selvvalgt bok; lage et tankekart over valgt bok; skrive et rollespill om dagligdagse situasjoner; fremføre et rollespill om dagligdagse situasjoner vennskap, f. eks. en femrader eller et biodikt; film om vennskap (F. eks ”Bestevenner”, ”Broen til Terabithia” eller ”De tøffeste gutta”); leserinnlegg om vennskap og mobbing. Elever danset BlimE-dansen for vennskap · Skoleelever på dypt vann · Vis alle. Siste fra Sport. NM-opptur for revansjelystne Renate · Dramatisk kvartfinale og regelbrudd mot Sivert i NM · Marion er Ålgårds nye stjernekeeper · Drømmer om å gi ski-Norge et lite NM-sjokk · Linn skal representere Norge i Finland · Kommentar: Stikkordene dine ordner du med fordel i en punktoppstilling eller et tankekart. Et dikt skrevet av meg : Et dikt om vennskap og forelskelse. Enjoy : Et dikt om vennskap. Og han betyr kjempemasse for meg, og det vet han. Tekstreferater skriver du alltid i presens. Et dikt om vennskap. Cambridge: Cambridge University Press.

I august og september har vi hatt fokus på relasjoner og vennskap mellom barna. Vi har hatt mye felles aktiviteter og leker for å gjøre ting som er moro sammen, som igjen er med på å skape vennskap. Vi har vært mye på tur. Både i gapahuken i Vi lagde tankekart hvor barna fikk fortelle hva de tenker på rundt ekornet. Vennskap tankekart

forebygge mobbing ved å jobbe med vennskap og gi barn trening i å mestre sosiale til flere voksne, å inngå vennskap og leke, også i nye og større grupper Stimuleres til rollelek. Deltar i tekstskaping og tankekart. Møter voksne som lytter og samtaler. Samtaler i gruppe. To språklige barn får særlig språkstimulering. Vennskap tankekart og karriere; Personens helse,utdanning,hobbyer,interesser,talenter; Politiske eller religiøse forhold; Ferie og fritid, familiebegivenheter, vennskap, sosialt liv Forhold man ofte vurderer før og etter at man har bestemt seg for å skrive; Bruk av tankekart i planprosessen; Å skrive en slektsbok; Litt om skriving av biografier  34-37, Etikk og filosofi. Livet; Familie; Tankar; Drømmar; Ansvar; Sorg og einsamheit; Vennskap. Oppstart ; myldrebilde, samtale, refleksjon og spørsmål. Snakk om måla og kva me skal gjennomgå. Veke 36: “Eg tenkjer, følelsar”: Filosofisk samtale, tankekart iToughts; Draumar- liste over kva klassen draumar om . Veke 37:.Gi barna et mangfold av sanseopplevelser som grunnlag for læring,. La barna bruke kroppen – oppleve mestring. Våre tanker rundt dette temaet kan være er: Uteliv….. samspill. Danner vennskap. Sandkasse leik mestring. Ball leik. Bjørnen sover. Lage mat ute. Gå på tur/ trille tur. Tegne/male ute. Dyr/planter ute språk.

ÅRSPLAN. for. TUV OPPVEKSTSENTER,. 2009-2010. VENNSKAP! ”Tidlige erfaringer med jevnaldrende har. stor betydning for barnas samspillferdigheter”. ”Barns evne Det vi kommer til å bruke er bl.a. tankekart – før vi begynner med et prosjekt, finner vi ut hva barna allerede vet om, eller hvilke tanker de har om temaet. Vennskap tankekart Tankekart. Å skriva dikt. Gi respons. Ord med kj-lyden. Ein el. to konsonantar . Koordinat- systemet. (Kap.1). Meir enn. 1000 og mindre enn. 0. (Kap. 2). Leggja Vennskap. Hjelpearb. Hinduisme: Ganges, Rama. Sita. Islam: Muhammed. Buddhisme. Vesak og Vulan. -Namne-lappar. -Sjølvportrett. (Meg, heimen min,. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. .. Tankekart. 3. Begrepskart. 4. Gjenfortelling /. sammendrag. 5. Venndiagram /. Samskjema. 6. Nøkkelord (utv. til nøkkelsetninger). 7. VØL - skjema. Vet– Ønsker – Lært. 8. Tankekart – brukes til å sette ideer på et ark, få overblikk over et tema eller en tekst,.Utforske vennskap og uvennskap, rettferd og urettferd, krangel og forsoning gjennom diskusjon, improvisasjon og rollespel; høyre og fortelje eventyr, fablar, mytar . Oppleve at lesing og skriving utfyller kvarandre også i fagleg arbeid, og erfare verdien av idémyldring, stikkord, tankekart, spørsmål og liknande; vidareutvikle 

19. okt 2009 Budskap av denne bildet tror jeg at det er denne vennskap. Publisert av Jeg bruker først en tankekart og informasjon om sjokolade fra forksjelige nettsider. Tankekart: skisser00. Etterpå skaper forksjellige skisser av en kombinasjon mellom navn av produkter og azteker simboler: Skisser 01. Skisser 02. Vennskap tankekart gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. • stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk,  #vennskap #olavduunvgs #vennskapsuke. 6:34pm 09/26/2016 0 3. designoghandverkvg1_olavduunvg. ( @designoghandverkvg1_olavduunvg ). #vennskap #vennskapsuke #olavduunvgs. 6:33pm 09/26/2016 0 2. designoghandverkvg1_olavduunvg. ( @designoghandverkvg1_olavduunvg ). #vennskap #vennskapsuke # 

Vennskap tankekart 37. 4. Personalets holdninger til likestillingsarbeid. 37. 5. Vennskap – med fokus på inkludering og ekskludering. 38 . diskursene til våre egne tankekart. I løpet av dagen kroppsliggjør jentene og Guttenes utprøvinger av hva det betyr å være gutt i barnehagen kan i større grad utfordres, og vennskap på tvers av kjønn kan. "Du & Jeg". Her kan elevene jobbe med tema som sosiale relasjoner, vennskap, mobbing og følelser. Som i alle de andre Cartoonist-universene kan man også her benytte seg av de ulike tilstandene for å endre de ulike karakterenes ansiktsuttrykk for å reflektere hva slags humør de er i til enhver tid.  4. des 2007 6. trinn. Førlesing. Å lese tabeller. Skumlesing/dybdelesing/. opplevelseslesing Tankekart. Utvidet tankekart. Fri form-kart. VØL-skjema. Kunne bruke ordliste og oppslagsverk. Finne likheter og ulikheter. Venndiagram. Faktanotat. To-kolonne notat. Fler-kolonne. Styrkenotat. Grafisk fremstilling. Spoletekst.

RLE - itslearning

Vennskap tankekart Barn av regnbuen. FN. Marc Chagall. Ronja Røverdatter. Vanndråpen av H. C. Andersen. Brev. Sammen-hengende skrift. Pronomen. Om vennskap. Bli kjent med ei bok: Forfatter osv. Gjøre oppgaver side 15-18: Bruke tankekart som forarbeid til tekstskriving. Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt,  Det ble først tatt i bruk et tankekart, for å få en bredere oversikt over problemstilling og tematikk som det var oppgaven. Ut ifra tankekart og bruk av språkverktøyet Ordnett (, u.å.), ble det valgt .. kan kjenne på fellesskapsfølelse, lojalitet, vennskap og tilhørighet, har stor påvirkning på personens livskvalitet (Næss gjennom; bilder, tekst og tankekart. Vi ser og hører barns forskjellige . Vi ser og hører voksne som inkluderer, er rollemodeller og hjelper barna å bygge vennskap. - Vi ser og hører voksne som Leken har mange uttrykksformer og fører til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I leken 

16. apr 2015 Har laget «velkomstplakat» med «velkommen» på alle morsmål som er representert. Lært oss enkle barnesanger, ord og tall på ulike språk. Hatt vennskap som tema og brukt tankekart og rollespill. Vurdering av erfaringene: 1. Hva har vi fått til? Å invitere foreldrene med på et tidlig tidspunkt var positivt  Vennskap tankekart førebyggja mobbing og tilrettelegga for vennskap. Språk og kommunikasjon er ein viktig nøkkel i dette Vennskap og fellesskap er ein viktig forutsettnad for trivsel. Å verta sett og høyrt for den ein er, og tankekart i samband med tema der borna sine innspel kan væra utgangspunkt for val av kva ein skal ha fokus på vidare. Introdusere konkretiseringskart/ tankekart. SAMARBEID. ○. Utfylte informasjonsark med hente fram kunnskap, knytte til ny læring ved bruk av fri assosiasjon/ tankekart, bruk av konkreter, bilder, skrift. ○ .. Arbeide med tekster som er knyttet til vennskap/uvennskap, rettferdighet/urettferdighet, krangel/forsoning, eventyr, 15. aug 2017 vises under beskrivelsene til tema kommunikasjon og språk samt vennskap og fellesskap. Temaarbeid → Progresjon. • Tankekart. • Barnemøte. • Refleksjon og evaluering sammen med barna. • At barna får være med fra start til slutt – helhet Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Våre tiltak 

24. mai 2015 Vi lager et tankekart på tavlen. Hvilke ord assosierer ungdommene med verdighet? Verdighet Våre assosiasjoner med ordet verdighet. Håndskriften tilhører min tavle-assistent. Begrepet begynner å formes i klasserommet, og jeg følger ærlig opp med verdighetshistorier fra min egen ungdomstid. Vennskap tankekart Samlingsstund/. Sjekke lekser. Norsk: Leseboka side 12. Lage tankekart. Naturfag: Myldrende liv. Mylder side 10-11. Skrive om reinen. Norsk: Høre leseleksa. Leseboka side 14 og 15. Skrive faktatekst om appelsiner. Uteskole til Ågotplassen. Klær og sko etter været. Mat og drikke- det blir bål! Tema: -Jobbe med vennskap. Eg veit kva tankekart er, og har laga minst 2 tankekart denne veka. Matematikk: Eg kan runde av til næraste tiar. Engelsk: I can spell, read and write the new words. Sosialt læringsmål: Olweustema: Vennskap. Repetisjon av klassereglar og inspeksjonsrutinar. Timeplan for Måndag. Tysdag. Onsdag. Torsdag.I perioden 2016-2020 er de prioriterte kommuneplanmålene på barnehage- og skoleområdet. · Forebyggende arbeid barn/unge – tidlig intervensjon. · Kvalitet i oppvekst og læringsmiljø. Planverket til de kommunale Tønsbergbarnehagene vil på bakgrunn av overnevnte dokumenter beskrive planlegging, gjennomføring og 

5. sep 2015 fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for etablering av vennskap.» Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med . Bruke tankekart før og etter temaarbeid. • Velger ut fem fokusord. • Har bøker tilgjengelig om tema. Mål:. Vennskap tankekart Ta barns vennskap på alvor! – Mobbing og utestengelse er en utfordring for ansatte, en tragedie for barn og et stort ansvar for de folkevalgte, sier daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne K. Berget. Av: Royne K. Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage. 05.09.2016. Å ha en venn skaper trygghet og gir økt  program for å lage tankekart. Litt ned på siden, trykk Windows Installer Max (eller Mac OS X hvis du har det) Få hjelp av en voksen. Multi 4 Koordinatsystemet · Tegne en pinnemann. Hva skjer? Photofiltre - bilde- og tegneprogram. Få hjelp av en som kan laste ned. For å få menyer på norsk må filen Norwegian til lastes ned 20. aug 2017 -1- Lag tankekart (bobler med tekst inni og piler ut til nye bobler som du kommer på). -2- Lag tidslinje (hvilke viktige hendelser . Sykdom. Religion. Kjærlighet. Yrke. Vennskap. Økonomi. Osv. Plukk fra listen og skriv det inn i historien. Sykdom: Mannen som hjelper hovedpersonen, har kanskje en sykdom?

På døra inn til avdelingen har vi hengt opp en desemberplan, her ser dere oversikten over hva som skjer de ulike dagene i desember. Hver dag, ca kl 09.00 har vi en adventsamling på. Sleipner. Her trekker vi to kalendere ‒ en liten bok hver dag om julebudskapet. Vi leser boken høyt og bruker konkreter i julekrybba for å. Vennskap tankekart 16. aug 2015 Derfor oppfordrer jeg deg til å gripe mulighetene rundt deg – vær aktiv i miljøer som gir mening for deg, og du vil danne vennskap, og få erfaringer som du vil bære med deg senere i livet. Det er lett å kun fokusere .. Digitalt tankekart fra PSY1011 Psykologiens metodologi Foto: Privat. Digitalt tankekart fra  og vennskap. - Kjenne igjen eget navn. - Skrive eget navn. - Klappe stavelser i ord. - Telle ord i korte setninger. - Uttale ord langsomt med tydelig artikulasjon . Eleven skal være med å lage tankekart (se vedlegg 2). - Eleven kan gjette hvordan Eleven kan benytte styrkenotat / strukturert tankekart (se vedlegg 2). - Eleven 24. aug 2016 Fagstoff: Vikinghøvdingen måtte være både rik og raus, og ha særdeles gode sosiale evner. Mye av jobben hans gikk ut på å bygge allianser og vennskap.

Barna deles etter vennskap, alder, modenhet, interesser og behov. • Barnehagene bruker . Personalet har fokus på vennskap – respektere og inkludere hverandre i lek og aktiviteter. • Personalet deler barna i I forbindelse med prosjekt-/temaarbeid utarbeides tankekart, metodeplan, og evaluering. • Vi bruker pedagogisk  Vennskap tankekart utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme Leik fører til forståing og vennskap. •. Deltaking i leik skapar .. Tankekart. Gjennomgåande. Ved start av nye tema/prosjekt. Foreldre. FAU/SU. Barnehagekvardagen. Barnehagen sitt verdigrunnlag. Dei skal kjenne at barnet deira trivest og. Middels måloppnåelse. Lav måloppnåelse. Kristendom. - det gamle testamentet. -Vennskap. Skapelsen, Adam og Eva, Kain og Abel,. Høy måloppnåelse : Elevene kjenner til innholdet i tekster om skapelsen og Adam og Eva. Elevene kjenner til innholdet i tekster om Kain og Abel. Arbeidsmåter: Samtale. Tankekart. Arbeid i 

Mad libs · VENNSKAP- (960×720). VennerCanFriendshipKindergarten. VENNSKAP- (960×720). Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på   Vennskap tankekart 29. jan 2016 Språk og kommunikasjon blir spesielt viktig i arbeidet med vennskap samt barns trivsel, voksnes Pedagogisk dokumentasjon: • Synliggjøre barnehagens innhold i hverdagen. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vennskap: • Tilrettelegge for god lek og likeverd i leken. . Bruke tankekart sammen med barn. Solkysten barnehage skal være et godt sted å være, og et godt sted å lære, slik vi sier det i vår visjon. Vi ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barna, og være et sted barna minnes med glede. Leken er barnas viktigste arena, og vi velger å prioritere den i hverdagen. Det gjør at vi ikke har fastsatte planer og tema Han kom raskt inn på egne erfaringer han selv hadde hatt med vennskap, og hvorfor han mente vennskap var viktig. Tore ble i løpet av samtalen Jeg brukte stikkord, fullstendige og ufullstendige setninger, tankekart, skjema, refleksjoner bundet opp mot teori og ikke” (Nilssen 2010: 101). Refleksjonsloggen er skrevet i en 

hvorfor en virksomhetsplan - Østre Toten kommune

Vennskap tankekart Lek og læring. Deler barnegruppen. Gruppe 1: Jobber med tankekart om vennskap og samhold. Gruppe 2 : Spiller Alias. Dette spillet er raskt, humørfylt og artig! 13.15-15.50. TUR TIL DEN STORE. STEINEN. Elevene deltar i forskjellige vennskapsleker. 15.00-16.00. Gymsal. Vi har organiserte stasjonsleker, med fokus på. 18. mar 2011 Barna og de voksne har snakket om vennskap, og hva vi ønsker å få som svar når vi spør om å få være med på leken, og hvordan det føles om noen sier «nei». Eventyret har fenget barna – nå kan barna nesten hele teksten utenatt, men de synes fortsatt eventyret er like spennende. En digital diktafon.Tekstskaping rundt temaet vennskap og jul. Jobber med alfabetet, tegner og fargelegger. I tida etter at vi starta opp i høst har vi jobba mye med vennskap/sosial kompetanse. Vi har snakka mye om hvordan tankekart over det som barna husket på fra filmen, lage mat og høre på og synge sangene som er med. Tror barna 

om det å forske? Her er noen forslag: TANKEKART. Hva tenker dere på når dere hører ordet grense? Lag et tankekart, felles på tavla eller individuelt. Klarer dere å gruppere ordene på noen måte? (Tips: se på emnelista på .. og vennskap skal vises og gis. Dans og musikk. Egne kroppsspråk kan også oppstå gjennom  Vennskap tankekart 8. okt 2013 Denne ukens fotokrav gikk ut på å: “Ta ett bilde satt i naturen og ett i by der temaet er “vennskap”. Det skal være med minst ett menneske i vi lage et tankekart i tjenesten Mindomo. Live, Silje SL og jeg lagde et sammen og resultatet kan du se HER Oppgaven var å lage et tankekart for en VGS elev … vennskap er og hvordan man ødelegger og reparerer det. Du kan litt om å tenke igjennom og til å velge ut opplevelser som passer for deg. Jeg kan noe om hva . tankekart for å lære. Jeg kan bruke et tankekart for å lære. Zeppelin. (Språk) s.55-63 s.25-27. Bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære.Nyheter på dari / اخبار دری - Tannlegesuksess, flyktningkompis, kommunen og kjendiskatten Jesper. Video; Quiz; Video- /bildearkiv; Lærerveiledning. Video, Tekst, Quiz, Video- /bildearkiv, Lærerveiledning. Video Kommunen / شاروالی. En feil oppstod. Er Flash installert i nettleseren? Spill eller pause video. Del.

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal Årsplanen; Vi bruker tankekart sammen med barna i planlegging, gjennomføring og som dokumentasjon; Rapporter etter hver temaperiode, der fokus er hva har vi opplevd og lært. ”Dagen i  Vennskap tankekart 16. aug 2017 Elevene samarbeider i internasjonale grupper om å undersøke årsaker til- og konsekvenser av et tilfelle av jordskjelv, vulkanutbrudd eller en type ekstremvær. Likestilling er et stort ord. Likestilling betyr at vi alle skal ha de samme muligheter til et godt og ak- tivt liv. Det betyr at vi må tilrettelegge for et fellesskap der vi med respekt for hverandres ulikhe- ter bruker våre krefter og kunnskaper sammen. Likestilling må skapes ut fra kunnskap og innsikt. For det er på bakgrunn av Vi lager våre egne tankekart og barna på Neptun hadde gode ideer on „vennskap“. □ Man kan leke sammen. □ Man kan si hyggelige ord til hverandre. □ Man kan spise slush med hverandre også. □ Man skal ikke slå hverandre. □ Heller ikke klype ogsv…. Men hvordan er det i hverdagen, hvis man har lyst å leke med 

Vennskap og leik er viktig for utviklinga av sosial kompetanse. Personalet på furuhaugen skal både ha fokus på kva barn kan og kva som må lærast for å bli . tankekart for å få struktur og orden på alle ideane og forslaga som kjem inn. Tankekartet kan seinare brukast til å ha oversikt over kva ein har gjort seg ferdig med. Vennskap tankekart Tankekart | Setter tanker på kartet . uavhengig grunn til å befinne seg utenfor det danske instituttet. Én var her som bekjent av foreleseren som skulle innlede møtet,. tankekart. 28.10.2012 kl.17:24 i vennskap · Ingen kommentarer. Søndag.. Kjent for den store hviledagen etter en hard uke med opplading til ny uke med nye muligheter. Jeg gleder meg ikke til kommende uke, den tror jeg nok bir beintøff. For en uke siden, var du her med oss, du hadde akkuratt laget ferdig to luer som du Utfra det barna sa lagde vi et tankekart med ord og tanker. Ifølge skal årets kampanje mot mobbing ha tema: «voksne skaper vennskap». for og sikrer at alle barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst – og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet».

41. Arbeidsbok s 4-5. Livet og familien. Jorda vår, livet, tankane våre, draumar, vilje, vennskap. 37. Kunne føre ein enkel dialog om samvit, etiske levereglar og verdiar. Filosofi og etikk. Vivo s. 14-19 +spørsmål og oppgåver s. 41. Arbeidsbok s. 6. Livet og familien. Høyre til, ta ansvar, einsemd. Samtale. Foss. Tankekart. 38. Vennskap tankekart Tida ute i naturen skal gje barna gode opplevingar både i høve til eiga mestring og aktivitetar som fremjar vennskap mellom barna. . Vera til stades «her og no», impulsive vaksne på barna sine premisser; Observasjon, kva aktivtetar trekkes barna mot; Tankekart saman med barna for å sikra utgongspunktet; Det barna likar  To mot en. Klassetrinn: 8.-10. klasse Fag: Norsk (bokmål) Læringsfokus: Språkforståelse - muntlig (DK, NO, SV) Nordisk kulturforståelse Tema: Vennskap Type: Video Emne: Norsk (bokmål) Fortelle litt om seg selv. • Bruke de mest vanlige høflighetsordene. • Blir kjent med og trygg på klasse- og skoleregler. • Få gode rutiner i klassen. • Jobbe sammen to og to. • Tankekart. • Kategorisering. • Selvbiografi. • Lytteøvinger Grammatikk: ORDENSTALL. SPØRREORD. KROPPEN. Verdihjul: Vennskap og integrering.

11. nov 2014 Transcript of Tankekart, oppgaver i Utviklingspsykologi. Utviklingspsykologi Def: Hvordan individer endrer seg sosialt, mentalt og atferdsmessig , om prosessene som ligger til grunn og hvilke forhold som har betydning for endringene. 18 oppgaver i Utviklingspsykologi Oppgave 3b. Oppgave 4b. Oppgave  Vennskap tankekart Vi inviterer til foreldreskole i klasserommet til 7.b tirsdag den r kl 18.00 til 19.30. Vi vil vise hvordan elevene bruker Showbie og Bookcreator. Ta med ditt barns læringsbrett så vi sammen kan øve oss litt. (husk Pinkoden) Send gjerne din påmelding til @ så vi har litt styr på antallet  Du skal lære deg ord og uttrykk som har med vennskap og gjøre. •. Kunne trekke ut nye ord i en tekst og sette disse . skal rette/utvide teksten din. Se kommentarer/fremovermeldingen din. Lesebestilling. Læringsprodukt. Bruk Temaordlisten fra s 205. Lag et tankekart hvor du setter Les vacances i midten og fyller pa med Alle barn opplever vennskap i barnehagen. - Jobbe med En bruker billedkort, bøker, Ipad, litteratur og tankekart for å søke svar en undres over i naturen. - Barna møter . Forskning viser at når barn og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er svaret entydig - vennskap og lek! I rammeplanen 

Hvorfor samarbeid? Elever som;. • Ønsker å lære sammen med andre. • Har nødvendige ferdigheter og strategier for problemløsning og beslutningtaking. • Kan uttrykke seg muntlig og skriftlig. • Har god kontroll på egne følelser. • Respekterer andres syn. • Anser egen suksess som en del av gruppens suksess. Vennskap tankekart 11. aug 2016 Malene blir mobbet av mann med dreads. Niclas får bare inn NRK og TV2 med gaffel i TV'en. Frida Kahlo var verdens første blogger. Malene leser høyt (lavt) fra Jordbærmus 2. Niclas og Malene skriver vennskapskontrakt. Niclas tester Malenes OL/terror-kunnskaper. Vi nominerer sommerens «heilt greie»  16. feb 2015 Seriebeskrivelse. Norsk serie om helse, livsstil og trening med reportasjer og diskusjoner i studio. Temaene spenner fra vennskap, rusmisbruk og overvekt til psykiske problemer, sorg og seksualitet. Episodebeskrivelse. Puls forteller en historie om ungdom som har følt seg dummere enn klassekameratene Lage et tankekart. Verb: presens og preteritum. Bindeord: og, eller, men, for. Tidsuttrykk: ofte, alltid, aldri. Norsk start 8-10, kap. 4. På norsk – G1, kap. 2 . Ung i Norge. +. Vennskap og forelskelse. Setningsanalyse. Subjekt og objekt. Norsk start 8-10, kap. 17 og 18. 25. Framtid. Verb: presens futurum Norsk start 8-10, kap. 19 

26. mar 2015 Filmproduksjonen var også utgangspunkt for to workshoper der enkle oppgaver sirklet inn begreper som tilhørighet, ekskludering, vennskap, lojalitet og frykt. – Teknikkene i workshopene var ikke knyttet til filmatiseringen. Gjennom klipp-og-lim-collage, tidslinjer og tankekart jobbet elevene med  Vennskap tankekart Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. .. 1. Aktivisere bakgrunnskunnskap/ forkunnskaper. ipe/spå om tekstens innhold. 3. Tankekart. 4. Begrepskart. 5. Gjenfortelling. /sammendrag Tankekart – brukes til å sette ideer på et ark, få overblikk over et tema eller en tekst,. Øve gloser fra s. 18, Torsdag. Glosetest + du velger en kjent engelsk person du vil lære mer om, Torsdag. Mål: - Skal kunne vite noe om substantiv og artikler. Skal kjenne til og kunne bruke ord og uttrykk om venner og vennskap. Vi øver på substantiv og artikler. Hvilke ord kan vi bruke om vennskap? Tankekart. Tirsdag.Tankekart. Hva er luft? Vi ser på skyatlas. Hører fortellingen»Gress-. karet som fløy til værs». 7. LUFT. Vi lager drager. Lurvelegg har eget opplegg. 8. LUFT. Ulike forsøk med luft. 9. Felles utedag. Skigåing og aking. Lesegrupper hvor vi leser bøker om vennskap. 21. Tur til Budor. Vi kjører buss fra 9.30 og er tilbake 

11. mai 2015 Framtidsfortelling; Hemmelig venn; Hånden; Livselva; Livslinja; Nettverkskart; Ressurskartlegging; Signaturstyrker; Tankekart relevante perspektiver og arbeide med viktige temaer på ulike livsarenaer, som for eksempel familie, skolesituasjon, vennskap og helse, og overganger på disse områdene.Innholdet i møtene er pedagogisk tilrettelagt og har stort fokus på vennskap. Barnehagen har også en egen Tilvenning med fokus på trivsel, vennskap og inkludering. August/ september. «10 små vennebøker». Bøker om Twin Otto. Vennelov. Vennskapssamlinger. Foreldremøte . bruker personalet tankekart, inndelt etter  Bli med Marte, Patrick og Henrik når de graver dypere i bønnen. Vår Far! Da Jesus skulle lære disiplene å be, lærte han de en enkel bønn som de aller fleste vil klare å lære utenat om de prøver. Likevel er bønnen full av myster- ier, vanskelige ord og spennende informasjon om Gud og oss. Finnes Gud? Hva med all  site de rencontre maurice québec Vennskap tankekart Er det din tur til å dikte sang? Nedenfor finner du 10 skrivetips som hjelper deg igang. Mange av tipsene er også nyttige hvis du skal skrive tale. Se også melodiforslag, takk for maten og teksteksempler, eller ta en titt på sitater ved spesielle anledninger.Tankekart om aktuelt innhold i barnehagehverdagen………………. s. 29-33. Fagområder……………………….. s. 34-35. Kalender for barnehageåret .. Leken har mange uttrykksformer, og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturelle ulikheter. Leken kan man leve seg inn i og få opplevelser,  Snakkepakka. - Aldersinndelte grupper. - Språktrappa - Tankekart. - Bevisst bruk av barnelitteratur. - Bevisst bruk av sang, rim og regler og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. (KD, 2011 s.27). Utviklingsprogrammet ”Være Sammen” brukes aktivt i barns vennskap, interesser, og egen påvirkningskraft i egen hverdag. Hvert barn er unikt og har en egenverdi som skal ivaretas her i barnehagen. Vi har planlagte aktiviteter og samlinger, men vi liker like godt spontane «her og nå» prosjekter. Gruppene utarbeider tankekart som et verktøy for å sikre barns medvirkning.

 

Kyrkjekrinsen skole - Bergen kommune

Spennende og lærerikt. Sosialt berikende. Opprettholde kontakt med nære og kjente. Skape og holde kontakt med gamle kjente. Underholdende. Flere spill og linker. Utsatt for mobbing. Dårlig selvbilde. Utsatt for seksuell trakasering. Ødedlagt kropps og selvbilde. Utsatt for falske rykter. Ødelagt vennskap. Oppdater på 29. mar 2014 Følelsen likner derfor mer på forbigående galskap enn på fornuftsbasert eller selvoppofrende kjærlighet og vennskap, der det er vanlig med hengivende omsorg, medfølelse og trofasthet. . Det dekker jo både nære vennskap og fjerne kontakter. :) Lagt inn av Merete Tankekart i strategisk økonomistyring  Vennskap tankekart 1. des 2016 For eksempel selvrealisering, altruistiske verdier, variasjon, økonomisk stabilitet, vennskap og relasjoner, risiko, utfordring, integritet, innovasjon, kunne påvirke andre eller stor frihet. • Interesser – hva Bruk en PC, et regneark, et tankekart, en notatbok eller det som fungerer best for deg. Oppretthold en  1. Hvilke verdier formidles gjennom OL? Lag et tankekart. Fritt. Se Olympism-in-action: Respekt: fair play, vennskap, kommunikasjon. Engasjement: gi sitt beste. Fred: solidaritet, ingen diskriminering (universalitetsprinsippet), ingen rasisme. Kunnskap: om egne muligheter og begrensninger. 17. des 2016 Sosial kompetanse: Vi jobber med vennskap: hvordan inkludere, samarbeider og hjelpe hverandre/trøste. Uke 50 Mandag 12 Snakker med barna om prosjektet: «Ut på tur, aldri sur» vi skal i gang med. Tankekart –. «Ut på tur, aldri sur». Marcel. Mohammad 4 år. Tankekart –. «Ut på tur, aldri sur». Uke 2.

Eng. Presentation bookreport. Eng Presentation bookreport. Grammar ex. 12. Sam. 5. 12.20-. 13.05. Sam. Napoleon/tankekart. Mat Gjg/arb. Bokstavuttrykk. Valfag. Kvikk Lunsj avspaserer. No. Ferdigstilling av gp-tekst. Krø. Grunntrening. 6. 13.15-. 14.00. Helsesyster kjem. Nat Gjg/ Reine stoff. Rle Gj Vennskap. Liten måltest.Images on instagram about mestringmedipad. Images and videos in instagram about mestringmedipad. Vennskap tankekart intervensjon i Syria? En forklaring på dette kan være at Russland sitt vennskap med Syria er viktigere . ungdomstrinnet. De tre strategiene jeg vil vise til ble nevt innledningsvis: BISON, To-kolonneskjema og tankekart. En og en strategi vil bli presentert sammen med et kompetansemål det kunne vært relevant og bruke felles tankekart. • prøve å definere ordet med læringspartner. • utarbeide en felles definisjon i klassen. • jobbe med ordets form, innhold. • etterarbeid i form av lese- og Skriv en tekst med vennskap som tema. Skriveoppgave: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap. Fortellingen. tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for.

Tema: Vennskap og omsorg. MANDAG. TIRSDAG. ONSDAG et opplegg som skal vare i 7 uker, hver uke har vi 1 emne innenfor temaet vi har ( Vennskap og omsorg) Ut i fra hvert emne skal betyr, vi undrer og reflekterer, lager tankekart, leker, har formingsaktiviteter i forbindelse med emnet og kanskje det blir dramatisert Inkludering og vennskap. 13. Solidaritet. 19. Elevmedvirkning for alle. 27. Desemberkos. 33. 1 . Tema 1: Vennskap og inkludering. Tema 2: Solidaritet. Tema 3: Elevmedvirkning. I tillegg er det en egen del med Elevene skal lage et tankekart på hver side av arket. De får fem minutter til å fylle inn hver av sidene. Kanskje. Vennskap tankekart Prosjekt MEG SELV. Forfatter: Mona Thorsen Dato: 07.11.2013 21:32. Tromøygeitene har tegnet seg selv mens de har sett i speilet,de har laget seg selv i ulike materiell, og tegnet fot og hånden sin, og målt høyden sin. Vi har laget tankekart om vennskap, og følelser, SINT, GLAD OG LEI SEG. Loading. Drevet av Moava. (tankekart, layout, overskrift, tittel, innholdsliste, innledning, bruk av foto og bilder, avslutning og kildehenvisning,. • Hvordan tilpasse presentasjonen til ulike mottakere Vennskap og forelskelse. 3 uker. • Lese skjønnlitteratur om vennskap og forelskelse. • Lære om litterær samtale og hva som kjennetegner personer.

Hver dag (nesten i allefall) har vi dagens ord i barnehagen, dette er ord barna skal si noe om, vi lager tankekart, rimer og ser evt bilde av det. Noen tip Inkludering, samhold, vennskap, empati, omtanke osv osv. Mulig dette er vél avanserte ord, men dette poppet opp da jeg tenkte på skinnvotten.Besøke gymsal på skolen. □. Turer i naturen. □. Brannvernuke. □. Lage dukkehus. Tema: “Vennskap og gode relasjoner”. - Lage vennskapstre. - Følelser. ○ glad, sint, trist… ○. Ansiktsuttrykk. ○. Stemmebruk. ○. Kroppsspråk. ○. Være positiv/negativ. - Hva er en venn. ○ lage tankekart. - Barnas beste venn - Jesus. ○. Vennskap tankekart 17. mar 2017 En forutsetning for å kunne sette pris på andre, bygge vennskap og å være inkludert sosialt er at man innehar en sosial kompetanse. En slik kompetanse er også en viktig faktor for å motvirke Hvorfor ikke? Lag gjerne et tankekart mens dere har klassediskusjonen. Oppsummer eksemplene fra tankekartet.Egner seg til samskriving, notater, tankekart og organisering. lag bildekort, fortellerkort og presentasjoner. Med Sway kan du enkelt lage og dele et interaktivt, nettbasert lerret. Explain everything er en interaktiv tavle, hvor elevene kan lage presentasjoner og forklare et emne. Lag egne bildekort for å øve ordforråd. Ved hjelp  6 ZL: Lesekurs, Litterær samtale,. Vennskap og forelskelse. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst, og bruke muntlig og skr. kommunikasjon for å formidle dette både alene og i gr. Kjenne til ulike læringsstrategier som BISON, tankekart, nøkkelord, to kolonne-notat og referat, og bli fortrolig 

vennskap. Med fokus på FN-dagen og barnehagedagen. Dramatisering av og med voksne hvor vi spiller på følelser og empati. Gjennomgang av mobbeheftet og nye Tankekart. Observasjoner, pedagogisk dokumentasjon og evaluering. Observasjoner av barn i samhandling og individuelt, ved bruk av foto, film og notater.INNLEDNING. I 1986 ble Brår barnehage etablert som den første heldagsbarnehagen i tidligere Ramnes kommune. Den hadde 2 avdelinger, og holdt til i en tidligere skolebygning. I. 2006 åpnet vi en ny barnehagedel, slik at bygningen fra 1993 sammen med den nye delen nå utgjør en 4-avdelings barnehage. Vennskap tankekart Stillelesning ( minst 10 minutter om gangen). Innføring av læringsstrategier: Felles tankekart. Se vedlegg .. Jeg kan ta imot enkle beskjeder og utføre dem. Rydde pulten, hente en bok. Jeg kan fortelle om en bok/fortelling jeg har lest. forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre. Vennskap, rettferdighet,.Tankekart. 12. Ensetningssammendrag. 12. Krav til ei skriftlig arbeidsbok. 13. Å snakke i samfunnsfag. 13. Bare spør! 15. Film. 16. II KAPITTELVEILEDNING. 17 4 Vennskap. 55. 5 Rettigheter og plikter for barn og unge 56. 6 Den verdifulle fritida. 56. 7 Demokrati som styreform. 57. 8 Kommunen og fylkeskommunen og. 29. nov 2011 Boka er stedet hvor hun forteller om hvordan livet som tenåring egentlig er og handler stort sett om hvordan det er å være ungdom, med vennskap, foreldre, kjærlighet og seksualitet. Jeg lagde først et tankekart som skulle gi meg ideer til hva jeg kunne lage: Ut ifra dette tankekartet kom jeg frem til disse to 

periodeplanene vil være vennskap, sosiale mål og periodens bok eller eventyr. Vi deltar i Norlandias . Vårt fokus på tilknytning, vennskap, kjærlig omsorg, deltakelse i prosjektet «tidlig inn» i regi av familiesenteret i. Sørum kommune, samt Definere hva vi legger i begrepet kvalitet ved hjelp av tankekart. Personale. Mål.9. jan 2018 Del. Del på Facebook Del på Twitter Del på mail. På Huseby skole i Oslo har dobbelttimen med naturfag startet for klasse 6A. Dagens tema er "luft", og Liv-Tone Nilsen har forberedt timen godt. Hver av elevene får delt ut et tankekart på vei inn i klasserommet. Dette passer rett inn i det kunnskapsministeren  Vennskap tankekart 5. feb 2015 (for eksempel tankekart). Arbeide med modelltekst; Hva er et tematisk avsnitt? Engasjere/ motivere: - Film: «Bestevenner». - Unicef: Klasse 6 b. - Lese bøker om vennskap. ?v=VBEQA0pv9II. Litteratur: Vaffelhjarte; Garmanns gate; Min venn himmelen; Brødrene Løvehjerte Tankekart. Tankekart er en metode som går ut på å skrive et ord eller et begrep i midten av et ark, og deretter skrive ord som dukker opp rundt på arket. Hensikten er at ideene skal fremstilles ikke-lineært, og se ut som de er i et landskap. Slik vil man få aktivisert begge hjernehalvdelene. På engelsk kalles denne metoden for  Tobias og dagen det smalt er en forestilling som kjønnsidentitet og vennskap. Vennskap. Det å tørre å vise hvem man er krever mot. Det er da godt å ha gode venner rundt seg. Når noen føler seg annerledes er det viktig å være en god venn slik at de kan være trygg Etterpå lager klassen et tankekart sammen på tavla.

Plan for språkstimulering/ språkutvikling, og - Husmo Barnehage

Tankekart | Setter tanker på kartet. I teksten forteller de litt om venner og bekjente, hva er egentlig forskjellen på en venn og en bekjent?. At mellom alle vennskap, er det også mange bekjentskap. Vennskap tankekart 26. mar 2015 Filmproduksjonen var også utgangspunkt for to workshoper der enkle oppgaver sirklet inn begreper som tilhørighet, ekskludering, vennskap, lojalitet og frykt. – Teknikkene i workshopene var ikke knyttet til filmatiseringen. Gjennom klipp-og-lim-collage, tidslinjer og tankekart jobbet elevene med program for å lage tankekart. Litt ned på siden, trykk Windows Installer Max (eller Mac OS X hvis du har det) Få hjelp av en voksen. Multi 4 Koordinatsystemet · Tegne en pinnemann. Hva skjer? Photofiltre - bilde- og tegneprogram. Få hjelp av en som kan laste ned. For å få menyer på norsk må filen Norwegian til lastes ned  vennskap. Lag eit tankekart i skriveboka di om dette emnet: Mine fritidssyslar. ☺ - boka: Skriv og lær orda. Skriv så fint du kan. Engelsk lesing. Read p. 21, Quest. Les høgt på engelsk 3 gonger og oversett til norsk. Øv på glosene til fredag. Du skal kunne skrive dei. (alle glosene). Gloseprøve (alle glosene). Engelsk skriving.

29. nov 2011 Boka er stedet hvor hun forteller om hvordan livet som tenåring egentlig er og handler stort sett om hvordan det er å være ungdom, med vennskap, foreldre, kjærlighet og seksualitet. Jeg lagde først et tankekart som skulle gi meg ideer til hva jeg kunne lage: Ut ifra dette tankekartet kom jeg frem til disse to  Vennskap tankekart 20. jan 2013 Ungene laget tankekart og klippet og limet Bangladesh sitt flagg. Og slik ser flagget ut. Ellers spiste vi, hadde forskjellige øvelser som viste viktigheten av vennskap, leste litt fra Bibelen, så film fra Mali og til slutt spilte vi litt curling og tegnet. En god start og vi gleder oss allerede til neste gang. Viktig med  bruke). NORSK. ”voksne skaper vennskap”. - Samarbeide- og utarbeide tankekart med læringspartner om bildet. - Skrive tekst ut i fra bilde til tema mobbing. Samtale med læringspartner med utgangspunkt i et bilde: ”Hva skjer her?” Lage tankekart. Skrive hver sin tekst med utgangspunkt i samtalen med læringspartner.

Vi lager våre egne tankekart og barna på Neptun hadde gode ideer on „vennskap“. □ Man kan leke sammen. □ Man kan si hyggelige ord til hverandre. □ Man kan spise slush med hverandre også. □ Man skal ikke slå hverandre. □ Heller ikke klype ogsv…. Men hvordan er det i hverdagen, hvis man har lyst å leke med  opp med minimum 9 idéskisser for en fargecollage. Jeg tok utgangspunkt i tankekartet jeg utarbeidet i 1.2 idéutvikling : Tok få for meg noen av forslagene til idé. Jeg benyttet «Leve»,»Mat»,Kjærlighet»,»Følelser»Vennskap»Lengsel». Med billedekseplene utarbeidet jeg bla disse 4 skissene : januar 23, 2011 Leave a reply  Vennskap tankekart 37. 4. Personalets holdninger til likestillingsarbeid. 37. 5. Vennskap – med fokus på inkludering og ekskludering. 38 . diskursene til våre egne tankekart. I løpet av dagen kroppsliggjør jentene og Guttenes utprøvinger av hva det betyr å være gutt i barnehagen kan i større grad utfordres, og vennskap på tvers av kjønn kan.24. aug 2016 Fagstoff: Vikinghøvdingen måtte være både rik og raus, og ha særdeles gode sosiale evner. Mye av jobben hans gikk ut på å bygge allianser og vennskap. de lager en «vennesirkel» (tankekart) om hva det vil si å være en god venn. Man skriver opp punkt inne i en ring som er laget som et armbånd. (Katarina & June). • Lage vennskapsarmbånd i grupper på hver avdeling som en formingsaktivitet. Barna lager armbånd til seg selv. Armbåndet skal symbolisere vennskap og de 

37. 4. Personalets holdninger til likestillingsarbeid. 37. 5. Vennskap – med fokus på inkludering og ekskludering. 38 . diskursene til våre egne tankekart. I løpet av dagen kroppsliggjør jentene og Guttenes utprøvinger av hva det betyr å være gutt i barnehagen kan i større grad utfordres, og vennskap på tvers av kjønn kan.Snakkepakka. - Aldersinndelte grupper. - Språktrappa - Tankekart. - Bevisst bruk av barnelitteratur. - Bevisst bruk av sang, rim og regler og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. (KD, 2011 s.27). Utviklingsprogrammet ”Være Sammen” brukes aktivt i  Vennskap tankekart Lage​​felles​​kriterier​​til skrivedag. ○. Starte​​på​​tankekart​​med tema:​​vennskap. ○. Skrivedag​​-​​Tema:​​vennskap. ○. Odd​​er​​et​​egg. ○. Tankekart. ○. Skrive​​på lærerstasjon. ○. Chromebook. ○. Spill. ○. Kryssord/les​​og​​løs/Zeppelin. OSB​​side​​6​​og​​7.Barn av regnbuen. FN. Marc Chagall. Ronja Røverdatter. Vanndråpen av H. C. Andersen. Brev. Sammen-hengende skrift. Pronomen. Om vennskap. Bli kjent med ei bok: Forfatter osv. Gjøre oppgaver side 15-18: Bruke tankekart som forarbeid til tekstskriving. Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt,  Tankekart. 12. Ensetningssammendrag. 12. Krav til ei skriftlig arbeidsbok. 13. Å snakke i samfunnsfag. 13. Bare spør! 15. Film. 16. II KAPITTELVEILEDNING. 17 4 Vennskap. 55. 5 Rettigheter og plikter for barn og unge 56. 6 Den verdifulle fritida. 56. 7 Demokrati som styreform. 57. 8 Kommunen og fylkeskommunen og.

26-31 og lag eit tankekart med Jødedom i midten. . Finn betydninga av orda på begrepslista på s. Samfunnsfag: Repeter side 19-24, lag tankekart eller skriv samandrag frå teksten. Matematikk: Oppgåveboka. Raud s. 78 Gul s. 83 Blå OLWEUS-tema for denne bolken: Vennskap. Håvard: @ 12. jun 2015 Tilrettelegging av gode relasjoner og vennskap i barnehagen er en forutsetning for god læring og Språk er viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap (Kunnskapsdepartementet, 2011). Evnen til å . tankekart for å synliggjøre de enkelte fagområdene og språk med utgangspunkt i Språkbølgen. Vennskap tankekart Tankekart. Hva er luft? Vi ser på skyatlas. Hører fortellingen»Gress-. karet som fløy til værs». 7. LUFT. Vi lager drager. Lurvelegg har eget opplegg. 8. LUFT. Ulike forsøk med luft. 9. Felles utedag. Skigåing og aking. Lesegrupper hvor vi leser bøker om vennskap. 21. Tur til Budor. Vi kjører buss fra 9.30 og er tilbake 30. apr 2013 Av og til kan det være i alles interesse at barna får litt hjelp til å finne felles referanser som kan bidra til felles lek og dypere vennskap mellom flere barn. . På en samling ble den voksne enige med barna om at vi skulle lage et tankekart, vi snakket litt om hva et tankekart var og stilte spørsmålet «Hva tenker  12. jun 2015 Tilrettelegging av gode relasjoner og vennskap i barnehagen er en forutsetning for god læring og Språk er viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap (Kunnskapsdepartementet, 2011). Evnen til å . tankekart for å synliggjøre de enkelte fagområdene og språk med utgangspunkt i Språkbølgen.

19. okt 2009 Budskap av denne bildet tror jeg at det er denne vennskap. Publisert av Jeg bruker først en tankekart og informasjon om sjokolade fra forksjelige nettsider. Tankekart: skisser00. Etterpå skaper forksjellige skisser av en kombinasjon mellom navn av produkter og azteker simboler: Skisser 01. Skisser 02.Tankekart. Å skriva dikt. Gi respons. Ord med kj-lyden. Ein el. to konsonantar . Koordinat- systemet. (Kap.1). Meir enn. 1000 og mindre enn. 0. (Kap. 2). Leggja Vennskap. Hjelpearb. Hinduisme: Ganges, Rama. Sita. Islam: Muhammed. Buddhisme. Vesak og Vulan. -Namne-lappar. -Sjølvportrett. (Meg, heimen min,. Vennskap tankekart 12. jan 2017 Elevene har jobbet på ulike måter: vi startet med å lage et felles tankekart over hva elevene kunne om skjelettet fra før, deretter utforsket elevene egen kropp for å finne ut hvor skjelettet er før vi snakket om hvorfor skjelettet er bygd opp som det er. Elevene har sett episoden om skjelettet fra Den magiske førebyggja mobbing og tilrettelegga for vennskap. Språk og kommunikasjon er ein viktig nøkkel i dette Vennskap og fellesskap er ein viktig forutsettnad for trivsel. Å verta sett og høyrt for den ein er, og tankekart i samband med tema der borna sine innspel kan væra utgangspunkt for val av kva ein skal ha fokus på vidare.

24. aug 2016 Fagstoff: Vikinghøvdingen måtte være både rik og raus, og ha særdeles gode sosiale evner. Mye av jobben hans gikk ut på å bygge allianser og vennskap.Til talen vil jeg anbefale at du setter deg ned med et hvitt ark (uten linjer) og lager tankekart. Sett navnet på bruden i midten, og så egenskaper hun har, historier du kommer på (gjerne En morsom historie fra deres vennskap. Noen gode egenskaper bruden har, evt hvor flott det er at hun ble sammen med  Vennskap tankekart Maximus: I dag har me snakka om vennskap. Laga tankekart og skrevet gode ting om kvarandre på et hjerte. Alle hadde mykje fine ting å sei om kvarandre, for hjemmeleksa: Tankekart eller Hvem, Hva og Hvor, som planleggingsverktøy Teksten skal ha en innledning. Hoveddel og avslutning Bruk det du har lært om en god begynnelse og høydepunkt Husk passende overskrift Oppgaven: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap. Hva er læring og hukommelse; Getting Things Done – en metode for økt effektivitet i skolehverdagen; Bruk av videosnutter i undervisningen; Podcast - som introduksjon og repetisjonsverktøy; Produksjon av tankekart og tidslinjer; Digital kildekritikk - for økt refleksjon; Blogging - som diskusjon mellom elever; OneNote - til 

Bli med Marte, Patrick og Henrik når de graver dypere i bønnen. Vår Far! Da Jesus skulle lære disiplene å be, lærte han de en enkel bønn som de aller fleste vil klare å lære utenat om de prøver. Likevel er bønnen full av myster- ier, vanskelige ord og spennende informasjon om Gud og oss. Finnes Gud? Hva med all Vi har laga tankekart om kva ein venn er. Dette finn de på heimesida under Hare. Månaden som kjem. I veke 36 er det nasjonalt fokus på vennskap og vi har vennskapsveke. Vi les, har samtalar og aktivitetar som bygger opp om godt vennskap. 5. september har vi miljødag. Vi ryddar og ordnar ute og inne i barnehagen. Vennskap tankekart Filosoferinger rundt temaet vennskap startet høsten 2016. Ungene snakket mye om å være en venn, å ha en venn og å være uvenner. Ungene hadde mange tanker og følelser omkring temaet.. Vi tok i bruk tankekart for å visualisere og sortere ungenes tanker. «Hva kan venner gjøre sammen», er temaet for dette I skolegården er det satt opp et fargerikt skilt hvor vennskap er skrevet på 30 språk. 27 av disse Pilene viser til hele skolen og det er vennskap på hele skolen! Snart skal det for Elevene er raske til å finne frem læringsbrettene sine og ved hjelp av appen Kidspiration er de umiddelbart i gang med å lage tankekart. Appen  Samlingsstund/. Sjekke lekser. Norsk: Leseboka side 12. Lage tankekart. Naturfag: Myldrende liv. Mylder side 10-11. Skrive om reinen. Norsk: Høre leseleksa. Leseboka side 14 og 15. Skrive faktatekst om appelsiner. Uteskole til Ågotplassen. Klær og sko etter været. Mat og drikke- det blir bål! Tema: -Jobbe med vennskap.

skulpturparken 2011 - Rana kommune

29. mar 2014 Følelsen likner derfor mer på forbigående galskap enn på fornuftsbasert eller selvoppofrende kjærlighet og vennskap, der det er vanlig med hengivende omsorg, medfølelse og trofasthet. . Det dekker jo både nære vennskap og fjerne kontakter. :) Lagt inn av Merete Tankekart i strategisk økonomistyring Tobias og dagen det smalt er en forestilling som kjønnsidentitet og vennskap. Vennskap. Det å tørre å vise hvem man er krever mot. Det er da godt å ha gode venner rundt seg. Når noen føler seg annerledes er det viktig å være en god venn slik at de kan være trygg Etterpå lager klassen et tankekart sammen på tavla. Vennskap tankekart felles tankekart. • prøve å definere ordet med læringspartner. • utarbeide en felles definisjon i klassen. • jobbe med ordets form, innhold. • etterarbeid i form av lese- og Skriv en tekst med vennskap som tema. Skriveoppgave: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap. Fortellingen.På døra inn til avdelingen har vi hengt opp en desemberplan, her ser dere oversikten over hva som skjer de ulike dagene i desember. Hver dag, ca kl 09.00 har vi en adventsamling på. Sleipner. Her trekker vi to kalendere ‒ en liten bok hver dag om julebudskapet. Vi leser boken høyt og bruker konkreter i julekrybba for å. Vi ønsker stor fleksibilitet i gruppene, og bruker smågrupper også på tvers av alder, vennskap og interesser. Vi har matterom, snekkerrom og grillhytte. I år vil de ulike grup- pene nede ha faste dager i grillhytta, som også medfører dy- reansvar. Vi har ukentlig turer til bassenget på Rødsmyra, og til gymsalen på Floren skole.

Download past episodes or subscribe to future episodes of Sommervikarene by Sommervikarene for free.15. mai 2017 ”Ta frem et blant ark, tegn en sirkel midt på, skriv verb i midten og lag et tankekart ut fra det. Så tar vi det sammen på tavla etterpå.” Høres kjent ut? Det er fordi det ikke er så dumt. Tankekart ser ikke alltid så ryddige ut, men det er en god måte å strukturere tankene og skjønne hva en faktisk kan – og hva en  Vennskap tankekart og vennskap. - Kjenne igjen eget navn. - Skrive eget navn. - Klappe stavelser i ord. - Telle ord i korte setninger. - Uttale ord langsomt med tydelig artikulasjon . Eleven skal være med å lage tankekart (se vedlegg 2). - Eleven kan gjette hvordan Eleven kan benytte styrkenotat / strukturert tankekart (se vedlegg 2). - Eleven  29. jan 2016 Språk og kommunikasjon blir spesielt viktig i arbeidet med vennskap samt barns trivsel, voksnes Pedagogisk dokumentasjon: • Synliggjøre barnehagens innhold i hverdagen. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vennskap: • Tilrettelegge for god lek og likeverd i leken. . Bruke tankekart sammen med barn.

KRLE: Tankekart om vennskap. KuHa(2t):Male på ulike materiale: Papp og stein. Fellesnorsk: : Bokstaven E i. «Leseboka 1». SaNa: Arbeidsboka s 30. KRLE: DMV kap 5, L 3. Vi kan mange ting. Dei tre siste timane vert det skodespel og aktivitetar med Gaute. Gneis Lekse: LEKSE: Matematikk: TM oppgåveboka s.Mangfold og gjensidig respekt. S. 8. Lek og vennskap s. 9. Læring og danning s. 10. Trivsel – fravær av mobbing/krenkelser s. 11. Livsmestring og helse s. 12. Barns medvirkning s. 13 Barnehagen skal bidra til at barna får en barndom preget av TRIVSEL, VENNSKAP OG LEK. .. barna bruker tankekart som metode ved  Vennskap tankekart for hjemmeleksa: Tankekart eller Hvem, Hva og Hvor, som planleggingsverktøy Teksten skal ha en innledning. Hoveddel og avslutning Bruk det du har lært om en god begynnelse og høydepunkt Husk passende overskrift Oppgaven: Denne uka skal dere skrive en fortelling i norsklekse. Den skal handle om vennskap.Kunne gjenfortelle sentrale lignelser fra. Jesu liv og virke. - Kunne navnet på noen av Jesu disipler. - Fortelle om hvordan Jesus valgte ut noen av disiplene. - Forklare hva helbredelse og tilgivelse betyr. - Fortelle om de mest sentrale hendelsene som ledet til Jesu korsfestelse. - Kunne fortelle om navnene på påskedagene. program for å lage tankekart. Litt ned på siden, trykk Windows Installer Max (eller Mac OS X hvis du har det) Få hjelp av en voksen. Multi 4 Koordinatsystemet · Tegne en pinnemann. Hva skjer? Photofiltre - bilde- og tegneprogram. Få hjelp av en som kan laste ned. For å få menyer på norsk må filen Norwegian til lastes ned 

Tankekart. Hva er luft? Vi ser på skyatlas. Hører fortellingen»Gress-. karet som fløy til værs». 7. LUFT. Vi lager drager. Lurvelegg har eget opplegg. 8. LUFT. Ulike forsøk med luft. 9. Felles utedag. Skigåing og aking. Lesegrupper hvor vi leser bøker om vennskap. 21. Tur til Budor. Vi kjører buss fra 9.30 og er tilbake  Vennskap tankekart 15. mai 2011 I slike tankekart kan jeg notere mye raskere og mer oversiktlig enn om jeg bare skulle skrevet notater. Jeg får oversikt over de Når jeg har laget tankekart, leser jeg stoffet på nytt, og kan hekte alt på de ulike knaggene i kartet. Når jeg husker Dessuten får mange jobb gjennom kjennskap og vennskap. 23. sep 2011 arbeider med tankekart og VØL-skjema gjennom oppg. 2 og 3 s.46. Me les roman. Hugs konkurransen!! Me jobbar med teksten: Lofoten på ark. Heime: når det gjeld krav til vennskap. Heime: Les s. 26 – 31 heima og noter viktige stikkord for deg sjølv. Gjer oppgåve 1 og 2 s. 31. Musikk. Mål:. Kunna 

Solkysten barnehage skal være et godt sted å være, og et godt sted å lære, slik vi sier det i vår visjon. Vi ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barna, og være et sted barna minnes med glede. Leken er barnas viktigste arena, og vi velger å prioritere den i hverdagen. Det gjør at vi ikke har fastsatte planer og tema Vi lager tankekart, skriver faktasetninger og jobber med Powerpoint på data. Elevene lager Målet for denne uken er å medvirke til økt fokus på vennskap, glede, humor og kommunikasjon. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. Voksne i skole og hjem  Vennskap tankekart Samlingsstund/. Sjekke lekser. Norsk: Leseboka side 12. Lage tankekart. Naturfag: Myldrende liv. Mylder side 10-11. Skrive om reinen. Norsk: Høre leseleksa. Leseboka side 14 og 15. Skrive faktatekst om appelsiner. Uteskole til Ågotplassen. Klær og sko etter været. Mat og drikke- det blir bål! Tema: -Jobbe med vennskap.Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. .. 1. Aktivisere bakgrunnskunnskap/ forkunnskaper. ipe/spå om tekstens innhold. 3. Tankekart. 4. Begrepskart. 5. Gjenfortelling. /sammendrag Tankekart – brukes til å sette ideer på et ark, få overblikk over et tema eller en tekst,. 26. mar 2015 Filmproduksjonen var også utgangspunkt for to workshoper der enkle oppgaver sirklet inn begreper som tilhørighet, ekskludering, vennskap, lojalitet og frykt. – Teknikkene i workshopene var ikke knyttet til filmatiseringen. Gjennom klipp-og-lim-collage, tidslinjer og tankekart jobbet elevene med 

Besøke gymsal på skolen. □. Turer i naturen. □. Brannvernuke. □. Lage dukkehus. Tema: “Vennskap og gode relasjoner”. - Lage vennskapstre. - Følelser. ○ glad, sint, trist… ○. Ansiktsuttrykk. ○. Stemmebruk. ○. Kroppsspråk. ○. Være positiv/negativ. - Hva er en venn. ○ lage tankekart. - Barnas beste venn - Jesus. ○.Mad libs · VENNSKAP- (960×720). VennerCanFriendshipKindergarten. VENNSKAP- (960×720). Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på   Vennskap tankekart 29. mar 2014 Følelsen likner derfor mer på forbigående galskap enn på fornuftsbasert eller selvoppofrende kjærlighet og vennskap, der det er vanlig med hengivende omsorg, medfølelse og trofasthet. . Det dekker jo både nære vennskap og fjerne kontakter. :) Lagt inn av Merete Tankekart i strategisk økonomistyring Øve gloser fra s. 18, Torsdag. Glosetest + du velger en kjent engelsk person du vil lære mer om, Torsdag. Mål: - Skal kunne vite noe om substantiv og artikler. Skal kjenne til og kunne bruke ord og uttrykk om venner og vennskap. Vi øver på substantiv og artikler. Hvilke ord kan vi bruke om vennskap? Tankekart. Tirsdag. Den annen verdenskrig satte på mange måter et skille i Europas historie, og utviklingen etter 1945 var i 40 år karakterisert av en stadig mer markert todeling av Europa. Forsøket på å la krigstidens samarbeid og vennskap fortsette også i gjenoppbyggingsperioden strandet delvis, først og fremst på grunn av motsetningene 

15. mai 2011 I slike tankekart kan jeg notere mye raskere og mer oversiktlig enn om jeg bare skulle skrevet notater. Jeg får oversikt over de Når jeg har laget tankekart, leser jeg stoffet på nytt, og kan hekte alt på de ulike knaggene i kartet. Når jeg husker Dessuten får mange jobb gjennom kjennskap og vennskap.Barn av regnbuen. FN. Marc Chagall. Ronja Røverdatter. Vanndråpen av H. C. Andersen. Brev. Sammen-hengende skrift. Pronomen. Om vennskap. Bli kjent med ei bok: Forfatter osv. Gjøre oppgaver side 15-18: Bruke tankekart som forarbeid til tekstskriving. Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt,  Vennskap tankekart 11. nov 2014 Transcript of Tankekart, oppgaver i Utviklingspsykologi. Utviklingspsykologi Def: Hvordan individer endrer seg sosialt, mentalt og atferdsmessig , om prosessene som ligger til grunn og hvilke forhold som har betydning for endringene. 18 oppgaver i Utviklingspsykologi Oppgave 3b. Oppgave 4b. Oppgave I perioden 2016-2020 er de prioriterte kommuneplanmålene på barnehage- og skoleområdet. · Forebyggende arbeid barn/unge – tidlig intervensjon. · Kvalitet i oppvekst og læringsmiljø. Planverket til de kommunale Tønsbergbarnehagene vil på bakgrunn av overnevnte dokumenter beskrive planlegging, gjennomføring og  41. Arbeidsbok s 4-5. Livet og familien. Jorda vår, livet, tankane våre, draumar, vilje, vennskap. 37. Kunne føre ein enkel dialog om samvit, etiske levereglar og verdiar. Filosofi og etikk. Vivo s. 14-19 +spørsmål og oppgåver s. 41. Arbeidsbok s. 6. Livet og familien. Høyre til, ta ansvar, einsemd. Samtale. Foss. Tankekart. 38.